Fetih Tekstil’de İnsan Kaynakları Departmanı; Şirketimizin değerlerini paylaşabilecek kişilik ve eğitim altyapısına sahip, değişime hızla uyum sağlayan, kendisi ve çevresi ile barışık, çok yönlü, sürekli gelişimi benimseyen, coşkulu, heyecanlı, meraklı kişileri aramıza alarak onların mutlu, verimli ve yaratıcı bir çalışan olmaları için gerekli olanakları ve ortamı sağlamaktır.

İnsan Kaynaklarının Temel Hedefi;

Fetih Tekstil olarak;

  • Nitelik ve ihtiyaçlara göre doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek,
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamı sağlamak,
  • Bireylerin kariyerlerini, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda planlayıp geliştirmek,
  • Çalışan motivasyonuna yönelik uygulamaları hayata geçirerek tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir.
  • Motivasyonu yüksek kararlı çalışanlarımızla örnek bir iş birliği kültürü yaratmak.

Fetih Tekstil’de İnsan kaynakları yönetimi anlayışı ile haraket etmekteyiz. Bu anlayışı besleyen ve her biri Fetih vizyonuna uygun olan değerlerimiz bize rehberlik etmektedir.

YETENEK YÖNETİMİ

Fetih Tekstil Yetenek Yönetimi uygulamaları, çalışanların gelişimini stratejik olarak planlamak, izlemek ve potansiyeli analiz ederek etkin bir şekilde desteklemek yaklaşımına dayanmaktadır. Potansiyelin ölçülmesinde rol oynayan yetkinliklere dayalı eğitim ve gelişim programları tasarlanır ve uygulanır.

Fetih Tekstil’de çalışanın gelecekte konumlanabileceği olası rollerin belirlenmesi için çalışanın potansiyeline uygun gelişim planlaması yapılır ve kritik ve yönetsel roller için Yedekleme Planları oluşturulur.

Fetih Tekstil insan kaynakları uygulamaları, her çalışanın bir yeteneği olduğuna ve yeteneklerin fark yaratacağına inanarak hayata geçirilir.