YALIN DÜŞÜNCE

Çalışanlarımıza, ürünlerimize ve üretimimize güç katmak ana hedeflerimize ulaşma yolunda, yönetim sistemimizde yalın düşünme ana felsefemiz olarak benimsenmiştir.Halkımız daha mutlu çünkü hedeflerini biliyorlar ve birçok gereksiz işten kurtulmuş oluyorlar. Ürün kalitemizi artırırken aynı zamanda teslimat sürelerini de iyileştirdik. Ve en önemlisi, hem kullandığımız malzemelerde hem de süreçte daha az atık bulundurarak daha sürdürülebilir hale geliyoruz.

Yalın üretimin çoğu süreç ve felsefeyle ilgili iken, yalın ofisimizi bulduk ve Fetih Akademi ile birlikte ailemizin her üyesine yoğun bir eğitim programı uyguladık.
Bu süreç, Türkiye’deki yalın kurumla bir anlaşma yaparak başladı ve yeni bir yalın kültüre sahip olmak için gereken tüm yalın aşamaları uyguladığımızdan emin olmak için 5 yıllık plan üzerinde birlikte çalışıyoruz.

Değer akışını yaratarak kritik süreçlerimizi belirliyor ve israf yaratan her adımı ortadan kaldırıyoruz..

SMED

İsrafları ve güvensiz çalışmayı açığa çıkarıp onları azaltarak çalışanlara ve şirketimize değer kattık.

HOSHIN KARNI

Şirketin günlük faaliyetlerini stratejik hedefleri ile uyumlu hale getirmeye yönelik süreç odaklı sistematik planını oluşturduk.

5S

Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyileme amacı ile 5S yaptık. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağladık.

KAIZEN

Sürekli iyileştirme bakış açısı ile tüm departmanlarımızda Kaizen Sistemini oturttuk.

STANDART İŞ PROSEDÜRÜ

Değişkenliği en aza indirgeyip, sürekli aynı sonucu elde edebilmek için bir işin her defasında aynı yöntem, aynı sıra ile yapılması amacıyla tüm işlem hareketlerinin Standart İş Prosedürünü yazdık.

SÜREKLİ AKIŞ

Hammadde, malzeme ve parçaların ardışık yapılan operasyonlarla hiç bekletilmeksizin ürüne dönüştürülebilmesi ve bu yolla üretkenlik, maliyet, teslim süresi, talep değişimlerine uyum, stok seviyesi, ilk seferde doğru üretim gibi temel performans göstergelerinde önemli boyutta iyileşme elde edilmesini sağladık.

DEĞER AKIŞ HARİTALANDIRMASI

Ürünü ve hizmeti oluşturmak için ortaya konan değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin akışını haritalandırdık. Gelecek Değer Akış Haritalandırmasını oluşturarak hedefe yönelik iyileştirmeler yaptık.

KALİTE PROBLEM RAPORU

Yaşanan problemleri kök neden analizi ile nedeninin bulup karşı önlemler geliştirdirdik. Çözümlerin standartlaştırılması ve yaygınlaştırılması için Kalite Problem Raporu tekniğini kullanmaktayız.

GÖRSEL YÖNETİM

Gerçekleşen performansın izlenmesi ve sahada (sıcak) yönetim için Görsel Yönetim metodları kullanmaktayız.

A3

İşletmemizin başarılı olması için, sürekli iyileştirme kültürü çözme problemi oluşturmanın yanı sıra kaliteyi ve verimliliği arttırmak için A3 Problem Çözme metodunu kullanmaktayız.

TPM

Şirkete değer katan makineler ve ekipmanların bakım takvimi oluşturarak üretim, güvenlik ve kalite sistemerinde iyileştirmeler yaptık.

İnsanlarımıza üretimi zorlamaktan çok çekmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Sabah toplantıları anlamına gelen ASAKAI, hedeflerin, sorunların ve çözümlerin ekibin her üyesinin tartıştığı her gün bir zorunluluk haline geldi. Yeni bir kültüre doğru yeni bir felsefe ve yeni bir yönetim sistemi.